Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/146/2020

(FO) Kabát Jozef (12.12.1953)

Ostrov , 92201 Ostrov

Spisová značka, typ konania:
25OdK/146/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kabát Jozef, , 92201 Ostrov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie