Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/48/2020

(FO) Grofik Jozef (31.03.1975)

Benkovce 37, 09402 Benkovce

Spisová značka, typ konania:
3OdK/48/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Grofik Jozef, 37, 09402 Benkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--