Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/230/2020

(FO) Szücs Anton (26.04.1956)

Fatranská 4380, 97411 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/230/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szücs Anton, Fatranská 4380, 97411 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
04.05.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.06.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.06.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.06.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.07.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--