Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/174/2020

(FO) Znášik Ján (02.11.1980)

Slatina nad Bebravou 162, 95653 Slatina nad Bebravou

Spisová značka, typ konania:
38OdK/174/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.09.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
11.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Znášik Ján, 162, 95653 Slatina nad Bebravou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie