Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/198/2020

(FO) Jakubík Stanislav (04.05.1988)

Budovateľská 23 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/198/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
24.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.04.2020 - Vyhlásený konkurz
24.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Jakubík Stanislav, Budovateľská 23 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--