Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/145/2020

(FO) Megyesi Róbert (17.11.1975)

Veľké Trakany 432, 07642 Veľké Trakany

Spisová značka, typ konania:
26OdK/145/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
23.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Megyesi Róbert, 432, 07642 Veľké Trakany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie