Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/15/2020

(PO) SUNAS SK s.r.o., v likvidácii, IČO 44758901

Betliarska 12 , 85107 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-27K/15/2020, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 12.06.2021
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.09.2020 - Začaté konkurzné konanie
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.11.2020
do 11.06.2021
Navrhovatelia:
Investment Solutions Group s.r.o., IČO 35958219, Trnavská cesta 74 A, 82102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
28.06.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
27.07.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.08.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
11.08.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
26.08.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie