Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/73/2020

(FO) Lelič Ladislav (01.06.1976)

Porúbka 21, 06741 Porúbka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/73/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
20.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
20.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lelič Ladislav, 21, 06741 Porúbka, Slovensko
Lehoty:
15.05.2020 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.06.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.06.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.06.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.07.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie