Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/150/2020

(FO) Jarábková Iveta (16.01.1966)

Jazdecká ulica 8209, 90201 Trnava

Spisová značka, typ konania:
28OdK/150/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
10.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jarábková Iveta, Jazdecká ulica 8209, 90201 Trnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie