(FO) Tampel Milena Ana (21.07.1973)

Ľudovíta Fullu 3125, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
2K/39/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
12.09.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.08.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.09.2015 - Začaté konkurzné konanie
12.09.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.09.2015
do 26.01.2016
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 129 232,86 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--