Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/255/2020

(FO) Halás Miroslav (19.10.1973)

Dolná Ždaňa 259, 96601 Dolná Ždaňa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/255/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
23.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Halás Miroslav, 259, 96601 Dolná Ždaňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie