Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/263/2020

(FO) Kolesárová Monika (28.11.1972)

Mesto Banská Štiavnica , 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/263/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kolesárová Monika, Mesto Banská Štiavnica , 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie