Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/155/2020

(FO) Bačák Martin (02.05.1984)

Sídlisko 766, 93039 Zlaté Klasy

Spisová značka, typ konania:
36OdK/155/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
03.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bačák Martin, Sídlisko 766, 93039 Zlaté Klasy, Slovensko
Lehoty:
20.07.2020 Pondelok
Základná prihlasovacia lehota
03.08.2020 Pondelok
Súpis majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie