(FO) Varga Roman (01.07.1964)

Vilova 2208/5 , 85101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
2K/50/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
n neobsadené
Správca:
Stav konania:
14.08.2018 - Zrušený konkurz, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.11.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.12.2015 - Začaté konkurzné konanie
15.12.2015 - Vyhlásený konkurz
14.08.2018 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Varga Roman, Vilova 2208/5 , 85101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--