(PO) FAKTUM trade, s.r.o., IČO 35864729

Mikulášska 1, 81101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/1/2007, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
27.03.2007 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.01.2007 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.03.2007 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.12.2017
do 08.03.2019
od 10.06.2014
do 05.12.2017
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--