(PO) Railway Casted Components a. s. v konkurze, IČO 46607901

Štefánikova 887/53, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
1K/14/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Stav konania:
14.05.2022 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.03.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.03.2015 - Začaté konkurzné konanie
15.07.2015 - Prerušené konkurzné konanie
12.12.2015 - Vyhlásený konkurz
14.05.2022 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 12.12.2015
do 31.10.2016
Navrhovatelia:
STEMP - M & G, s.r.o., IČO 31679030, Hodžova 14/5048, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--