Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/265/2020

(FO) Trojan Peter (10.02.1987)

Macharova 1116, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/265/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
09.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.10.2020 - Vyhlásený konkurz
09.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
21.10.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.11.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.11.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.12.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
21.12.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie