Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/267/2020

(FO) Štefanková Simona (01.11.1974)

Dudvážska 5109/19 , 82107 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27OdK/267/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
11.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.10.2020 - Vyhlásený konkurz
11.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie