Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/269/2020

(FO) Záhumenský Róbert (25.08.1975)

Veľké Leváre 1145, 90875 Veľké Leváre

Spisová značka, typ konania:
27OdK/269/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
02.02.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.10.2020 - Vyhlásený konkurz
02.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Záhumenský Róbert, 1145, 90875 Veľké Leváre, Slovensko
Lehoty:
05.11.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.11.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
07.12.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.12.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.12.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie