Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/280/2020

(FO) Helešová Marta (13.10.1951)

Karpatské námestie 10/A , 83106 Bratislava - Rača

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/280/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 111 119,70 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie