Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/139/2020

(FO) Filo Mário (01.09.1978)

Nám. Hraničiarov 2581, 85103 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/139/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
16.07.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.08.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.08.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
31.08.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.09.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie