Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/199/2020

(FO) Olahová Jitka (10.10.1956)

Podskalka 5209/87 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/199/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
04.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.04.2020 - Vyhlásený konkurz
04.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Olahová Jitka, Podskalka 5209/87 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--