(PO) Parker & Young International, s.r.o., IČO 17322910

Mikulášska 1, 81101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/2/2007, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
n neobsadené
Správca:
Stav konania:
03.04.2007 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
09.01.2007 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.04.2007 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Parker & Young International, s.r.o., IČO 17322910, Mikulášska 1, 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--