Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/290/2020

(FO) Džubák Michal (07.01.1984)

Bratislava-Podunajské Biskupice , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/290/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
30.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.10.2020
do 29.09.2023
Navrhovatelia:
Džubák Michal, , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko
Lehoty:
02.11.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.12.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.12.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.12.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.12.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 679,00 € , majetok v hodnote 1 180,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie