Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/151/2020

(FO) Velebír Juraj (18.01.1957)

Gorazdova 3413, 81104 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
32OdK/151/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
12.01.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
14.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.07.2020 - Vyhlásený konkurz
12.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie