(PO) REDIA - Communication, a.s., v konkurze, IČO 35694581

Nám. SNP 13, 81106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/7/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
23.05.2009 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
16.03.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.05.2009 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Martin Sečanský, IČO , Záhradnícka 30 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--