Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/155/2020

(FO) Szabóová Oľga (23.08.1950)

Hlavná 400/61 , 07635 Borša

Spisová značka, typ konania:
30OdK/155/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
29.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szabóová Oľga, Hlavná 400/61 , 07635 Borša, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie