Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/77/2020

(FO) Ščurok Jozef (08.07.1975)

J.Grešáka 3559, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/77/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ščurok Jozef, J.Grešáka 3559, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--