Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/111/2020

(FO) Magáth Miroslav (01.03.1973)

Novomeského 499, 94912 Nitra

Spisová značka, typ konania:
31OdK/111/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Magáth Miroslav, Novomeského 499, 94912 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie