Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/86/2020

(FO) Gaži Slavomír (14.12.1970)

Domašská 669, 09302 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
4OdK/86/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
04.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.05.2020 - Vyhlásený konkurz
04.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gaži Slavomír, Domašská 669, 09302 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--