(PO) Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, IČO 31372899

Pestovateľská 13, 82104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/29/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
od 21.09.2013
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.07.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
HMG Recovery, k.s., IČO , Červeňová 14 , 81103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--