Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/163/2020

(FO) Železník Anton (24.09.1974)

Ulica Osvaldova 3297, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
25OdK/163/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
05.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2020 - Vyhlásený konkurz
05.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Železník Anton, Ulica Osvaldova 3297, 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie