Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/165/2020

(FO) Hangalová Zuzana (15.04.1979)

Štúrovo nábrežie 2413/11 , 05205 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
32OdK/165/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hangalová Zuzana, Štúrovo nábrežie 2413/11 , 05205 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
21.05.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
22.06.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.06.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
22.07.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie