Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/171/2020

(FO) Breja Jozef (05.03.1981)

Dravce 145, 05314 Dravce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/171/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
21.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
21.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Breja Jozef, 145, 05314 Dravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie