Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/246/2020

(FO) Pačaj Miroslav (02.12.1966)

Paseka 626, 97667 Závadka nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5OdK/246/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 28.04.2020
Stav konania:
28.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pačaj Miroslav, Paseka 626, 97667 Závadka nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
13.05.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
12.06.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.06.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.06.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.07.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--