(PO) Vydavateľstvo detských časopisov, s.r.o. v konkurze, IČO 35698152

Pražská 11, 81104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/58/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milena Daubnerová
Správca:
Stav konania:
02.02.2010 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
26.11.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
02.02.2010 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vydavateľstvo detských časopisov, s.r.o. v konkurze, IČO 35698152, Pražská 11, 81104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--