Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2020

(FO) Jeřabek Vladimír (07.04.1976)

Komenského 4976, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/85/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
07.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jeřabek Vladimír, Komenského 4976, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--