Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/271/2020

(FO) Štubniak Rudolf (13.02.1977)

Strelníky 267, 97655 Strelníky

Spisová značka, typ konania:
4OdK/271/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
08.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štubniak Rudolf, 267, 97655 Strelníky, Slovensko
Lehoty:
25.05.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
22.06.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.07.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.07.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
22.07.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--