Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/195/2020

(FO) Ďuríková Martina (06.01.1979)

Horné Vestenice 233, 97222 Horné Vestenice

Spisová značka, typ konania:
38OdK/195/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.04.2020 - Vyhlásený konkurz
18.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ďuríková Martina, 233, 97222 Horné Vestenice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie