Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/249/2020

(FO) Bulla Štefan (26.12.1968)

Malé trhovisko 1150, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/249/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 05.05.2020
Stav konania:
06.10.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2020 - Vyhlásený konkurz
06.10.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bulla Štefan, Malé trhovisko 1150, 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
20.05.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
19.06.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.06.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.07.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--