Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/247/2020

(FO) Kaločai Ferdinand (21.02.1950)

Lučenecká 27 , 98601 Fiľakovo

Spisová značka, typ konania:
4OdK/247/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
05.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kaločai Ferdinand, Lučenecká 27 , 98601 Fiľakovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--