(PO) VOKAS spol. s r.o. v konkurze, IČO 35798106

Mierová 54, 90044 Tomášov

Spisová značka, typ konania:
3K/76/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 10.02.2010
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
VOKAS spol. s r.o. v konkurze, IČO 35798106, Mierová 54, 90044 Tomášov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--