Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/227/2020

(FO) Slivka Peter (01.11.1983)

Podskalka 1784, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
5OdK/227/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
13.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slivka Peter, Podskalka 1784, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--