Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/323/2020

(FO) Slobodová Mária (10.08.1948)

Partizánska 1078/5 , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
27OdK/323/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
30.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie