Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/325/2020

(FO) Gajdošechová Kvetoslava (08.01.1979)

Továrenská 553/1 , 90065 Záhorská Ves

Spisová značka, typ konania:
27OdK/325/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 31.10.2020
Stav konania:
21.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.10.2020 - Vyhlásený konkurz
21.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie