Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/155/2020

(FO) Kmeť Peter (30.01.1966)

Cabanova 2175, 84102 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/155/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
08.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
23.07.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.08.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.09.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.09.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.09.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie