Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/160/2020

(FO) Lipták Milan (22.09.1981)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
32OdK/160/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
07.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie