Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/87/2020

(FO) Jakubová Lucia (08.03.1978)

SNP 2517, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
3OdK/87/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
08.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jakubová Lucia, SNP 2517, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--