(PO) FUTURE INVEST, a.s. v "likvidácii", v konkurze, IČO 34110488

Košická 52, 82108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/21/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.04.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner, IČO , Cintorínska 22 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--