Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/176/2020

(FO) Iršová Andrea (21.08.1980)

Hollého 874, 90851 Holíč

Spisová značka, typ konania:
28OdK/176/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Iršová Andrea, Hollého 874, 90851 Holíč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie